1 Φεβρουάριος 2014, 16:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:36

Η κακέσα η γραία. Ποντιακό παραμύθι

  • Η κακέσα η γραία. Ποντιακό παραμύθι

Η κακέσα η γραία. Ποντιακό παραμύθι.

Έναν καιρόν και έναν ζαµάν έτον ένας γραία και ένας γέρος. Ο γέρον είχεν πετεινόν και η γραία είχεν κοσσάραν που επήνεν ωβά. Eψαλάφεσενατεν ωβόν, εκείνε πα είπεν ατον κ’έχω για τ’εσέναν τ’ωβά. Οτότε ο γέρων εθύµωσεν και είπεν τον πετεινόν εγώ θα σπάζωσε το Πάσχα, εµαύρισεν το µάτιµ από ολίγον κρέας. 

Ο πετεινόν ετότε έβγαισεν σην αυλήν, επήεν απές σ’ έναν χωράφ, εκείνο έτον το χωράφ κήπος του βασιλέα. Ο βασιλέας όνταν είδενατον, επέρενατον και εσέγκενατον απές όπου είσεν τα λίρας. Ο πετεινόν αντί να τρώη το φαίνατ έτρωεν τα λίρας.

Κάπως επήκεν και επήεν σον γέρον και είπενατον να κρεµάντσµε και να κρούσµαι σην κοιλίαν. Εκεί που εντούνεν έβγαιναν τα χρυσά λίρας. Ετότε έτρεξεν και είπενατο την γραίαν. Η γραία πα επήεν είπεν την κοσσάραν γιατί κείσε άµον τον πετεινόν του γέρονος.

Ετότε η κοσσάρα επήεν είπεν τον πετεινόν, ο πετεινόν είπενατεν να πας τρως οφίδια και σκολέκια. Ετότε η κοσσάρα επήεν είπεν την γραία να κρούσµαι σην κοιλίαν, η γραία σίτια εντούνεν έβγαισαν οφίδια και έφαγαν την γραίαν και ο γέρον επέρεν την κοσσάραν και έζησαν καλά και µεις καλλίτερα.

Λαογραφικά Πόντου– Αναστάσιος Χωλίδης, ∆ιδάσκαλος Χορτοκοπίου

Πηγή: hortocopi.gr

Ελεύθερη μετάφραση από το Pontos-News.Gr

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια γριά κι ένας γέρος. Ο γέρος είχε ένα κόκκορα κι η γριά μια κότα που έκανε αυγά.

Ο γέρος της της ζήτησε ένα αυγό, αλλά εκείνη του είπε ότι τα αυγά δεν τα έχει γι αυτόν. Εκείνος θύμωσε και είπε στον κόκκορα ότι θα τον σφάξει το Πάσχα γιατί «μαύρισε το μάτι του» για κρέας.

Ο κόκκορας βγήκε στην αυλή και πήγε στο κήπο του βασιλιά. Ο βασιλιάς όταν τον είδε το πήρε και τον έβαλε σε ένα δωμάτιο που είχε λίρες. Ο κόκκορας τότε άρχισε να τρώει τις λίρες και με κάποιο τρόπο κατάφερε να πάει στο γέρο και του είπε να τον κρεμάσει και να του χτυπήσει την κοιλιά.

Όταν το έκανε αυτό ο γέρος, άρχισαν να βγαίνουν οι χρυσές οι λίρες. Ο γέρος έτρεξε και το είπε στη γριά, η οποία ρώτησε την κότα της γιατί δεν είναι κι αυτή σαν τον κόκκορα του γέρου.

Τότε η κότα ρώτησε τον κόκκορα τι πρέπει να κάνει κι εκείνος της είπε να φάει φίδια και σκουλήκια. Όταν η γριά χτύπησε την κοιλιά της κότας βγήκαν τα φίδια κι έφαγαν τη γριά κι έτσι ο γέρος πήρε και την κότα κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr