1 Ιανουάριος 2014, 11:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:43

Καλαντάρτς: Ο πρώτος μήνας του χρόνου στον Πόντο!

  • Η Πρωτοχρονιά στον Πόντο

Ο Ιανουάριος στον Πόντο ονομαζόνταν Καλαντάρτς, από τους καλένδες. Με αυτό τον όρο ονομάζονταν,  από τον Ε' αιώνα, οι πρώτες ημέρες των ρωμαϊκών μηνών.

«Καλαντάρτς και νέον έτος, άμον πάντα και οφέτος
έρθαν, αρνί μ', τα Κάλαντα, έρθεν ο Καλαντάρτς,

Τον Ιανουάριο στον Πόντο γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά με ένα πλήθος από έθιμα, κάποια εκ των οποίων τηρούνται μέχρι σήμερα. Την πρώτη μέρα του μήνα γιόρταζαν την μνήμη του Αγίου Βασιλείου από την Νεοκαισάρεια του Πόντου.

Τα Μωμογέρια, που ήταν μια παράσταση μεταμφιεσμένων ήταν συνδεδεμένα με την Πρωτοχρονιά και το δωδεκαήμερο.

Επίσης με μεγαλοπρέπεια εορτάζονταν τα Φώτα και στις 7 Ιανουαρίου τιμούσαν τον Άγιο Ιωάννη τον Βαφτιστή και στις 30 Ιανουαρίου τους Τρεις Ιεράρχες.
 
Τον Ιανουάριο στον Πόντο γίνονταν οι περισσότεροι γάµοι, γιατί τότε γύριζαν οι νέοι από την ξενιτιά και παράγγελναν στις αγαπημένες τους να τους περιμένουν.

Καλαντάρτς και νέον' έτος, κόρ' θα παίρωσε οφέτος
 
Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr