15 Οκτώβριος 2013, 12:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 19:44

Μαθήματα Ποντιακής Διαλέκτου στην Θεσσαλονίκη. Πότε αρχίζουν τα μαθήματα και οι εγγραφές

  • Μαθήματα Ποντιακής Διαλέκτου στην Θεσσαλονίκη. Πότε αρχίζουν τα μαθήματα και οι εγγραφές

Μαθήματα Ποντιακής Διαλέκτου στην Θεσσαλονίκη. Πότε αρχίζουν τα μαθήματα και οι εγγραφές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση του προγράμματος του δήμου Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου. Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 18η τακτική συνεδρίασή του (Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013) ενέκρινε την ανάθεση του έργου της εκμάθησης της ποντιακής διαλέκτου στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτικών, επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα πραγματοποιηθεί μέσω των Κέντρων δια βίου Μάθησης του δήμου Θεσσαλονίκης.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ανάγκες που υφίστανται στο δήμο Θεσσαλονίκης για ζητήματα διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης, ενόψει και των γενικότερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται να συγκροτηθούν συνολικά 10 τμήματα: πέντε τμήματα για εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου Α’ επιπέδου και πέντε τμήματα για εκμάθηση Β’ επιπέδου, για εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη παρακολουθήσει το Α’ επίπεδο την Άνοιξη του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου έως την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 841498 (Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης).

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 και θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες, με 10 ώρες διδασκαλίας το μήνα. Κάθε τμήμα θα έχει το πολύ έως 30 άτομα, ενώ στην επιλογή των ατόμων δε θα υπάρξει κανένας περιορισμός. Οι χώροι των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης θα επιλεγούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, τα οποία θα διαθέτουν την αναγκαία υποδομή (ηλεκτρονικό υπολογιστή, προβολέα, σύνδεση με το διαδίκτυο, κλπ.).

Στα τμήματα θα διδάξουν εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι ή φιλόλογοι που θα προσληφθούν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτικών και έχουν επιμορφωθεί, με ευθύνη του Συνδέσμου, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

«Η πόλη της Θεσσαλονίκης διακρίνεται για τη δια-πολιτισμικότητα και τη πολυμορφία των γλωσσών που μιλούν οι κάτοικοί της. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στην προσπάθεια του να συμβάλει στη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των ελληνικών διαλέκτων, που με το διάβα των χρόνων χάνουν τη δυναμική τους, θα συνεχίσει να προσφέρει στους κατοίκους του τη δυνατότητα εκμάθησης της ποντιακής διαλέκτου», τόνισε κατά την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Σχολικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Καρούμπης.

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr