21 Ιούνιος 2013, 08:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:29

Τι πίστευαν οι Πόντιοι για το θερινό ηλιοστάσιο

  • Τι πίστευαν οι Πόντιοι για το θερινό ηλιοστάσιο

Σε πολλές περιοχές του Πόντου οι κάτοικοι παρακολουθούσαν την ανατολή της 21ης Ιουνίου πιστέυοντας ότι θα δουν τον ήλιο να περιστρέφεται παίρνοντας τη θέση του προς τον ισημερινό, στο θερινό ηλιοστάσιο.

Στις 21-22 Ιουνίου ο Ήλιος φτάνει στο βορειότερο σημείο της εκλειπτικής τροχιάς του και αρχίζει να κατέρχεται και πάλι «τρεπόμενος» προς τον ουράνιο ισημερινό. Το σημείο αυτό, ονομάζεται θερινό τροπικό σημείο ή απλά θερινή τροπή, επειδή ο Ήλιος τρέπεται και πάλι προς τον ισημερινό, και από την ημέρα αυτή αρχίζει το καλοκαίρι.

Επειδή, μάλιστα, για μερικές ημέρες πριν και μετά τη θερινή τροπή ο Ήλιος φαίνεται να αργοστέκει πάνω στην εκλειπτική, σαν να είναι έτοιμος να σταματήσει, το θερινό τροπικό σημείο ονομάζεται επίσης και θερινό ηλιοστάσιο.

Η ακριβής ώρα Ελλάδος του ηλιοστασίου για το 2013 θα είναι στις 8:04 το πρωί της Παρασκευής 21 Ιουνίου.

Τα μικρά παιδιά στον Πόντο γύριζαν τις γειτονιές πετώντας πετρούλες στις πόρτες των σπιτιών και λέγοντας"

"Τρόπου, τρόπου, ήλιε, που γυρίζουν τα λαλάτσια, σα μέτερα και σα σέτερα..."

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr