11 Μάιος 2013, 11:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:40

Οι αρχοντικές οικογένειες στον Πόντο και την Κωνσταντινούπολη

  • Οι αρχοντικές οικογένειες στον Πόντο και την Κωνσταντινούπολη

Προς τα τέλη του 16ου αιώνα, γύρω στο 1586, στην Κωνσταντινούπολη και τον Εύξεινο Πόντο ζούσαν παλιές αρχοντικές οικογένειες.

Στην Κωνσταντινούπολη ζούσαν γόνοι παλιών οικογενειών, όπως οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Ιωάννης Παλαιολόγος, ο Μουζάλος ο Ευγενικός, "άρχος εις το Κοντοσκάλι" και κοντά σ' αυτούς απόγονοι των Κομνηνών.

Σκορπισμένες στις πόλεις του Εύξεινου Πόντου, υπήρχαν οικογένειες με το επώνυμο Κομνηνός, Σκληρός, Γαβράς κτλ. Στην Τραπεζούντα διατηρούνταν ονόματα και επώνυμα όπως Διγενής Θαλασσινός, Καλογιάννης, Μελίκης, Παλαιολογίνα, Φωκάς και Χρυσοκόκκης.

Επιπλέον στο Φανάρι, στην Πόλη, αφού μεταφέρθηκε εκεί το Οικομενικό Πατριαρχείο, απόγονοι των παλιών οικογενειών ήρθαν σε επιγαμίες, με νεοδημιούργητους αστούς, τείνοντας να σχηματίσουν μια νέα άρχουσα τάξη Ελλήνων, τη Φαναριώτικη.

Εκεί κοντά στα σπίτια των Εβραίων, έχτισαν τα δικά τους αρχοντικά σπίτια, οι ιδιοκτήτες των οποίων υπερηφανεύονταν ότι κατάγονταν από αρχοντικούς και βασιλικούς οίκους, από τους Παλαιολόγους, τους Κομνηνούς, τους Καντακουζηνούς και άλλους.

(Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού)

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr